Test 016 (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-04-24 Lượt xem:40707 Level:(6)

6.adv. almost certainly; very likely; apparently; in all likelihood

cheap

probably

sincerely

pretty

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay