Test 015 (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-03-10 Lượt xem:40725 Level:(1)

1.adv. against; in contrast to

apart

counter

firm

opposite

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay