Test 014 (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-07-21 Lượt xem:40766 Level:(6)

6.adv. precisely

next to; alongside

against; in contrast to

exactly; accurately; definitely; certainly; surely

under; below

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay