a, some or any (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-03-21 Lượt xem:3681 Level:(2)

2.Have you got ......... water?

a

an

any

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay