Chit Chat: In the supermarket (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-10-24 Lượt xem:3334 Level:(1)

1.Employee: Are you ......... problems, madam?

feeling

trying

having

knowing

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay