Lesson 553 – Toeic Test Vocabulary (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-01-11 Lượt xem:40750 Level:(9)

9) n. act of repairing; renewal; act of restoring to good condition

banquet

harness

renovation

underline

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay