Lesson 517 – Toeic Test Vocabulary (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-11-13 Lượt xem:40954 Level:(9)

9) v. to incorporate; to take in; to absorb

survive

assimilate

adjust

budge

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay