Lesson 513 – Toeic Test Vocabulary (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-04-24 Lượt xem:40908 Level:(2)

2) v. to control; to arrange; to put in order

accredit

dispose

fade

minute

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay