Lesson 408 – Toeic Test Vocabulary (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-02-13 Lượt xem:40948 Level:(2)

2) v. garner

to cover a part of; to have something in common

eject; drive out; banish

to impregnate; to inseminate; to enrich the soil by the addition of organic or chemical substances

to collect; to gather; to accumulate; to store; to place in reserve

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay