Lesson 394 – Toeic Test Vocabulary (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-00-19 Lượt xem:37083 Level:(1)

1) v. advise

to oppose; to protest

to convey passengers or carge by boat across a small body of water

to innovate and develop production

to counsel; to offer guidance; to notify; to inform; to give advice

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay