Lesson 321 – Toeic Test Vocabulary (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-03-21 Lượt xem:37083 Level:(9)

9) v. to establish; to start; to found; to being; to raise

pleasure

conduct

set up

collate

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay