Lesson 175 – Toeic Test Vocabulary (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-11-11 Lượt xem:2994 Level:(2)

2) v. to lessen; to diminish; to decrease

reiterate

reply

book

reduce

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay