Lesson 175 – Toeic Test Vocabulary (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-07-11 Lượt xem:3598 Level:(3)

3) v. to continue

forecast

continue

get on with

switch

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay