Lesson 174 – Toeic Test Vocabulary (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-04-24 Lượt xem:13958 Level:(7)

6) adj. correct

exerting great force; effective; potent; producing the desired effect; mighty; authoritative; influential

giving off a foul odor; fertile; productive; fruitful; growing vigorously

descening

right; proper; exact; accurate

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay