Lesson 174 – Toeic Test Vocabulary (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-09-19 Lượt xem:3074 Level:(9)

8) adj. elementary

present; opposite of absent; accompanying

arbitrary; fickle; flexibl

basic; fundamental

extra; supplemental

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay