Lesson 120 – Toeic Test Vocabulary (4)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-04-11 Lượt xem:37150 Level:(4)

4) n. emergency

one of the two periods of an academic year (usually 15-18 weeks)

sudden need demanding immediate action

check

variety; difference; unlikeness

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay