Lesson 4 – Toeic Test Vocabulary (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-02-25 Lượt xem:36581 Level:(7)

7.adj. stock

basic; fundamental

fulfilling many functions; multi-purpose; skilled to do many things; changeable; moving freely in different directions (Biology)

available on a regular basis; commonplace; routine; employed to handle merchandise or goods; of or pertaining to livestock

filled with petrol, gas or another substance that produces energy

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay