Thành viên Buidinhhop

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **ucon13sdl@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/Buidinhhop.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar Buidinhhop

 

Kết bạn
Họ và tên : Buidinhhop
Tên trường đang học(đang dạy) : Thpt tân kỳ
Địa chỉ : Phú Sơn - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 09/04/2020
Số người ghé thăm : 207

 

Gửi phản hồi tới thành viên : Buidinhhop
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay