Thành viên Phan Thị Thanh Thảo

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **sisu1111@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/Casisu.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar Phan Thị Thanh Thảo

 

Kết bạn
Họ và tên : Phan Thị Thanh Thảo
Tên trường đang học(đang dạy) : Nguyện Huệ
Địa chỉ : Thuận Thành - Thành phố Huế
Điện thoại : 0918754358
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 11/11/2002
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 19/07/2018
Số người ghé thăm : 3

 

Gửi phản hồi tới thành viên : Casisu
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay