Thành viên Phương Hoa

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **uonghoadz2603@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/DoThiPhuongHoaa.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar Phương Hoa

 

Kết bạn
Họ và tên : Phương Hoa
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS HỮU VĂN
Địa chỉ : HỮU VĂN - CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI
Điện thoại : 01638526792
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 26/3/1999
Giới tính : Nữ
Yahoo : 0
Skyper : 0
Website cá nhân : 0
Ngày đăng ký : 12/03/2019
Số người ghé thăm : 225

 

Gửi phản hồi tới thành viên : DoThiPhuongHoaa
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay