Thành viên Đặng Ánh Ngọc

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **eungoc66776677@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/NgocChile123.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
Avantar Đặng  Ánh Ngọc

 

Kết bạn
Họ và tên : Đặng Ánh Ngọc
Tên trường đang học(đang dạy) : THPT Minh Hà
Địa chỉ : Liên Hòa - Quảng Yên - Quảng Ninh
Điện thoại : 01658205846
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 31/07/2000
Giới tính : Nữ
Yahoo :
Skyper :
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 29/04/2016
Số người ghé thăm : 30

 

Gửi phản hồi tới thành viên : NgocChile123
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay