Thành viên Phang Ngoẽn

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **uyenthithuyphuo**3010@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/PhangNgoen.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar Phang Ngoẽn

 

Kết bạn
Họ và tên : Phang Ngoẽn
Tên trường đang học(đang dạy) : THPT Thị xã Quảng Trị
Địa chỉ : Phường 1 - Thị xã Quảng Trị - Việt Nam
Điện thoại : 01667706515
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 30/10/2003
Giới tính : Nữ
Yahoo : 0
Skyper : 0
Website cá nhân : 0
Ngày đăng ký : 09/11/2018
Số người ghé thăm : 3

 

Gửi phản hồi tới thành viên : PhangNgoen
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay