Thành viên Trương Ân Điển

Bài đóng góp : 1 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **uongphucnt@outlook.com.vn

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/TADlata.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Tôi hiện đang học THCS Kim Đồng 

Ảnh đại diện :
No Avantar Trương Ân Điển

 

Kết bạn
Họ và tên : Trương Ân Điển
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS Kim Đồng
Địa chỉ : 164 Phạm Văn Đồng, khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quãng Nam
Điện thoại : 01863636263
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 10/8/2004
Giới tính :
Yahoo :
Skyper :
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 16/04/2017
Số người ghé thăm : 27

 

Gửi phản hồi tới thành viên : TADlata
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay