Thành viên Thanhhai

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **uyenchithanhb2@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/Thanhhaiho.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
No Avantar Thanhhai

 

Kết bạn
Họ và tên : Thanhhai
Tên trường đang học(đang dạy) : Bùi thị xuân
Địa chỉ : Ha giang - 5 - Hồ chí minh
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 6/5/2000
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 11/01/2018
Số người ghé thăm : 61

 

Gửi phản hồi tới thành viên : Thanhhaiho
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay