Thành viên adufuck

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 1 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **nvt.c3qh3@nghean.edu.vn

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/adufuck.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar adufuck

 

Kết bạn
Họ và tên : adufuck
Tên trường đang học(đang dạy) : THPT Quỳ Hợp 3
Địa chỉ : Châu Quang - Quỳ Hợp - Nghệ An
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 09/01/2018
Số người ghé thăm : 81

 

Gửi phản hồi tới thành viên : adufuck
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay