Thành viên Hoàng Hương Giang

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **mluongthi@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/babycafe.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
học sinh lớp 7, sinh ngày 24/11
Ảnh đại diện :
No Avantar Hoàng Hương Giang

 

Kết bạn
Họ và tên : Hoàng Hương Giang
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS Lương Khánh Thiện
Địa chỉ : Trung Dũng - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại : 0975871899
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 24/11/2006
Giới tính : Nữ
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 29/01/2019
Số người ghé thăm : 480

 

Gửi phản hồi tới thành viên : babycafe
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay