Thành viên chigyu

Bài đóng góp : 1 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **ncon.**te75@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/chigyu.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
No Avantar chigyu

 

Kết bạn
Họ và tên : chigyu
Tên trường đang học(đang dạy) : THPT Nhơn Trạch
Địa chỉ :
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 7/5/2000
Giới tính : Nữ
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 02/07/2017
Số người ghé thăm : 44

 

Gửi phản hồi tới thành viên : chigyu
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay