Danh sách Upload File của: chimhoami

Danh sách upload

UPLOAD THÊM FILE MỚI / Tổng số File bạn đang có: 51
STT Kiểu File Tên File Dung lượng (Byte) Ngày tải Download
1 doc chuyên đề về đại lượng tỉ lệ thuận 49664 27-08-2017 Download
2 doc Tìm số hạng tổng quát của dãy số 44032 27-08-2017 Download
3 doc Bài tập tổng hợp bài tập toán 7 65536 27-08-2017 Download
4 doc Một số bài tập tham khảo toán 6 chương I 44544 27-08-2017 Download
5 doc Đề thi HSG toán 9 tỉnh Thái Bình 46080 27-08-2017 Download
6 doc Đề cương ôn tập HKII ngữ văn 7 40960 27-08-2017 Download
7 doc Đề thi HKII ngữ văn 7- có đáp án 46592 27-08-2017 Download
8 doc Đề kiểm tra HKII ngữ văn khối 7 huyện Thanh Oai 43520 27-08-2017 Download
9 doc Đề thi HKII ngữ văn 6 tỉnh Thái Bình 62464 27-08-2017 Download
10 doc Đề thi HSG ngữ văn 7 cấp trường - đề chính thức 82944 27-08-2017 Download
11 doc Đề và đáp án thi HSG ngữ văn khối 7 cực hay 44032 27-08-2017 Download
12 doc Đề thi HSG ngữ văn 7chọn lọc 36864 27-08-2017 Download
13 doc Đề thi HKII ngữ văn khối 7 cực hay 55808 27-08-2017 Download
14 doc Đáp án kiểm tra HKII sử 12 53760 27-08-2017 Download
15 doc Câu hỏi ôn tập chương III và chương IV môn sinh 11 45056 23-05-2016 Download
16 doc Đề kiểm tra hkiII sinh học khối 11- có đáp án 46080 23-05-2016 Download
17 doc Đề thi và đấp an HKII môn sinh 11 nâng cao 43520 23-05-2016 Download
18 doc 25 câu hỏi trắc nghiệm thi HKII sinh học 11 57856 23-05-2016 Download
19 doc Đề kiểm tra HKII sinh 10- có đáp án 48128 23-05-2016 Download
20 doc Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 sinh11 47616 23-05-2016 Download
21 doc Đề kiểm tra 1 tiết thi trắc nghiệm sinh 11 44544 23-05-2016 Download
22 doc Đề và đáp án thi HKI sinh học 10 chọn lọc 59904 23-05-2016 Download
23 doc 30 câu thi trắc nghiệm sinh học 11 hay 48640 23-05-2016 Download
24 doc Đề và đáp án kiểm tra 45 phút sinh học 11- THPT Ngô Gia Tự 47616 23-05-2016 Download
25 doc Đề thi Olympic sinh học 10 huyện Gia Lâm 56320 23-05-2016 Download
26 doc Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 11 - THPT Nguyễn Đáng 46592 23-05-2016 Download
27 doc Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 11 cơ bản 41472 23-05-2016 Download
28 doc Một số câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11\\ 45056 23-05-2016 Download
29 doc Bài tập ôn tập chương I sinh học 11 53248 23-05-2016 Download
30 doc Đề kiểm tra HKI sinh học 11 hay 47104 23-05-2016 Download
31 doc Đề cương ôn tập hóa học kì 2 lớp 8 44544 23-05-2016 Download
32 doc Đề kiểm tra 15 phút kì 2 lý 8 37888 23-05-2016 Download
33 doc Đề thi và đáp án kiểm tra HKII vật lý 8 43520 23-05-2016 Download
34 doc Đề thi và đáp án thi HSG vật lý 8 53760 23-05-2016 Download
35 doc 5 câu hỏi thi khảo sát HKI vật lý 8 34816 23-05-2016 Download
36 doc Đề thi HSG cấp trường môn vật lý 8 huyện Thạch Thất 45056 23-05-2016 Download
37 doc Đề khảo sát chất lượng HS khá giỏi cấp huyện môn Lý 8 38912 23-05-2016 Download
38 doc Đề thi HSG vật lý 8 huyện Thanh Chương 41984 23-05-2016 Download
39 doc Đề kiểm tra 15 phút HKI vật lý 8 chuẩn 40960 23-05-2016 Download
40 doc Đề cương ôn tập HKII vật lý 8 41472 23-05-2016 Download
41 doc Đề kiểm tra HKI vật lý 8cực hay 41984 23-05-2016 Download
42 doc Đề kiểm tra 45 phút vật lý 8 - đề số 2 39936 23-05-2016 Download
43 doc Đề kiểm tra chất lượng HKI vật lý 6 40448 23-05-2016 Download
44 doc Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 8 tiết 28 41984 23-05-2016 Download
45 doc Đề kiểm tra chất lượng 8 tuần kì 1 lý khối 8 43520 23-05-2016 Download
46 doc Một số đề kiểm tra 15 phút vật lý 8 kì 1 40448 23-05-2016 Download
47 doc Đề kiểm định chất lượng mũi nhọn vật lý 8 43520 23-05-2016 Download
48 doc Đề khảo sát chất lượng đầu năm lý 8- có đáp án 43520 23-05-2016 Download
49 doc Đề kiểm tra 45 phút vật lý 8 bài số ` 41472 23-05-2016 Download
50 doc Đề và đáp án kiểm tra khảo sát chất lượng cuối năm vật lý 8 40960 23-05-2016 Download
51 doc Đề và đáp án kiểm tra HKI vật lý lớp 8 38912 23-05-2016 Download
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay