Thành viên nguyễn phương chi

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **uongchipy2003@gmal.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/chipizi007.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar nguyễn phương chi

 

Kết bạn
Họ và tên : nguyễn phương chi
Tên trường đang học(đang dạy) : thpt nguyenhue
Địa chỉ : sơn hòa
Điện thoại : 0934935647
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 4/10
Giới tính : Nữ
Yahoo : phuongchipy2003@gmal.com
Skyper : phuongchipy2003@gmal.com
Website cá nhân : nguyenchi
Ngày đăng ký : 06/12/2018
Số người ghé thăm : 147

 

Gửi phản hồi tới thành viên : chipizi007
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay