Thành viên Nguyến Tấn Phước

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **ghe22@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/cnghe22.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
No Avantar Nguyến Tấn Phước

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyến Tấn Phước
Tên trường đang học(đang dạy) : Đại học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ : phường 4 - quận 5 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0969893719
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 03/01/1999
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 12/10/2017
Số người ghé thăm : 303

 

Gửi phản hồi tới thành viên : cnghe22
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay