Thành viên cuoithu

Đóng góp của : cuoithu

Vui lòng Đăng nhập để đóng góp bài tập

Mỗi bài tập bạn đóng góp sẽ lan tỏa đến hàng triệu học sinh trên cả nước !

Tiêu đề/ Nội dung
0
phiếu
1đáp án
1

So sánh phản xạ có điều kiện và không điều kiện

So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện:

0
phiếu
1đáp án
2

Các tật của mắt

Các tật của mắt? Nguyên nhân và cách khắc phục?

0
phiếu
1đáp án
3

Trình bày cấu tạo của tai

Trình bày cấu tạo của tai?

0
phiếu
1đáp án
4

Ý nghĩa của giấc ngủ

Ý nghĩa và biện pháp của giấc ngủ đối với sức khoẻ?

0
phiếu
1đáp án
5

Tính chất và vai trò của hoocmôn

Tính chất và vai trò của hoocmôn?

0
phiếu
1đáp án
6

Chức năng của hệ thần kinh

Trình bày cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh?

0
phiếu
1đáp án
7

Nguyên tắc rèn luyện da

Nêu các hình thức và nguyên tắc rèn luyện da?

0
phiếu
1đáp án
8

Tình hình kinh tế và chính trị của Anh.

Trình bày tình hình kinh tế và chính trị của Anh.

0
phiếu
1đáp án
9

Kết quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

Hãy cho biết kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất?

0
phiếu
1đáp án
10

Ý nghĩa cách mạng Tân Hợi năm 1911

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cách mạng Tân Hợi năm 1911?

0
phiếu
1đáp án
11

Thành tựu về Khoa học tự nhiên của thế kỷ XVIII-XIX

Trình bày những thành tựu về Khoa học tự nhiên của thế kỷ XVIII-XIX?

0
phiếu
1đáp án
12

Nội dung cuộc Duy Tân Minh Trị

Trình bày nội dung, ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị?

0
phiếu
1đáp án
13

Ý nghĩa cách mạng Nga 1905-1907

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cách mạng Nga 1905-1907?

0
phiếu
1đáp án
14

Thực dân phương tây xâm lược Đông Nam Á

Vì sao Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước thực dân Phương Tây?

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay