Thành viên dannytn99

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **anhdu200083@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/dannytn99.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar dannytn99

 

Kết bạn
Họ và tên : dannytn99
Tên trường đang học(đang dạy) : Đại học Bách Khoa TPHCM
Địa chỉ : Phường 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 30/05/2020
Số người ghé thăm : 577

 

Gửi phản hồi tới thành viên : dannytn99
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay