Thành viên dinhxuanhoanglam

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **anglam8b2@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/dinhxuanhoanglam.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar dinhxuanhoanglam

 

Kết bạn
Họ và tên : dinhxuanhoanglam
Tên trường đang học(đang dạy) : Ngô Quyền
Địa chỉ : - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại : 0936089512
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 13/4/2003
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 11/07/2018
Số người ghé thăm : 40

 

Gửi phản hồi tới thành viên : dinhxuanhoanglam
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay