Thành viên ducdinhnguyen

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **nhducnguyen04@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/ducdinhnguyen.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar ducdinhnguyen

 

Kết bạn
Họ và tên : ducdinhnguyen
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS. Trần Đăng Ning
Địa chỉ : Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 06/12/2017
Số người ghé thăm : 152

 

Gửi phản hồi tới thành viên : ducdinhnguyen
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay