Thành viên duongleaaa

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **khanhduongpt@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/duongleaaa.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar duongleaaa

 

Kết bạn
Họ và tên : duongleaaa
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS Quang Húc
Địa chỉ : Quang Húc - Tam Nông - Phú Thọ
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 12/05/2019
Số người ghé thăm : 1.068

 

Gửi phản hồi tới thành viên : duongleaaa
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay