Thành viên Nguyen Van Hao

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **oghnb1@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/haoghnb1.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
No Avantar Nguyen Van Hao

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyen Van Hao
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS Gia Hoa
Địa chỉ : Gia Hoa - Gia Vien - Ninh Binh
Điện thoại : 01686437392
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 28/06/2003
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 11/01/2018
Số người ghé thăm : 54

 

Gửi phản hồi tới thành viên : haoghnb1
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay