Thành viên hoangminhchien

Bài đóng góp : 2 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 1 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **angminhchien_94@ya**o.com.vn

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/hoangminhchien.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
No Avantar hoangminhchien

 

Kết bạn
Họ và tên : hoangminhchien
Tên trường đang học(đang dạy) : dh kỹ thuật công nghiệp thái nguyên
Địa chỉ : tích lương - thái nguyên
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 19/05/2013
Số người ghé thăm : 108

 

Gửi phản hồi tới thành viên : hoangminhchien
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay