Thành viên Trần Minh Thanh

Bài đóng góp : 358 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 7 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **c**i@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/hochoi.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
Avantar Trần Minh Thanh

 

Kết bạn
Họ và tên : Trần Minh Thanh
Tên trường đang học(đang dạy) :
Địa chỉ : 18 Tam Trinh - Hà Nội
Điện thoại : 0946581152
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 28/2/1988
Giới tính :
Yahoo : hoangxuanthanhvn2006
Skyper : hoangxuanthanhvn2006
Website cá nhân : http://tratu.vn
Ngày đăng ký : 27/12/2012
Số người ghé thăm : 14

 

Gửi phản hồi tới thành viên : hochoi
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay