Thành viên liz

Bài đóng góp : 1 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **uem_deroi_chetcungem@yahoo.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/kuliz.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
đang là học sinh lớp 12 nên cần bồi dưỡng thêm kiến thức để thi đại học
Ảnh đại diện :
No Avantar liz

 

Kết bạn
Họ và tên : liz
Tên trường đang học(đang dạy) : phan bội châu
Địa chỉ :
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 26/03/1995
Giới tính : Nữ
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 16/06/2013
Số người ghé thăm : 77

 

Gửi phản hồi tới thành viên : kuliz
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay