Thành viên tạ khánh linh

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **amthuyminhtri@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/lehoangbaoduong.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
No Avantar tạ khánh linh

 

Kết bạn
Họ và tên : tạ khánh linh
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS Minh Trí
Địa chỉ : minh trí - sóc sơn - hà nội
Điện thoại : 01683577031
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 3/6/2006
Giới tính :
Yahoo : 0
Skyper : 0
Website cá nhân : 0
Ngày đăng ký : 07/02/2018
Số người ghé thăm : 225

 

Gửi phản hồi tới thành viên : lehoangbaoduong
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay