Thành viên Lê thị ngọc

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **thingocnga1041999@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/lethingoc9911nga.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
muốn học hỏi
Ảnh đại diện :
No Avantar Lê thị ngọc

 

Kết bạn
Họ và tên : Lê thị ngọc
Tên trường đang học(đang dạy) : thcs an đồng
Địa chỉ : an đồng - an dương - hải phòng
Điện thoại : 0125568255
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 28/1/1978
Giới tính : Nữ
Yahoo : 0
Skyper : 0
Website cá nhân : 0
Ngày đăng ký : 07/01/2019
Số người ghé thăm : 359

 

Gửi phản hồi tới thành viên : lethingoc9911nga
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay