Thành viên loinguyen1

Đóng góp của : loinguyen1

Vui lòng Đăng nhập để đóng góp bài tập

Mỗi bài tập bạn đóng góp sẽ lan tỏa đến hàng triệu học sinh trên cả nước !

Tiêu đề/ Nội dung
0
phiếu
0đáp án
1

Bài tập về tính quãng đường

một đường thẳng.
Bài 4: ( 1.5 điểm ) Một người đi tư A đên B với vận tốc 4 km/h và dự đinh đƠn B lúc 11h45 phút. Sau khi đI được 80% quãng đường thì người đă đI với vận tốc 3 km/h nên đên B lúc 12h trưa. Tinh quang đường AB và người đo khởi hành lúc mấy giờ ?

0
phiếu
0đáp án
2

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho phân số: Resized Image(x epsilon Z)
a) Tìm x epsilon Z để C đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.
b) Tìm x epsilon Z để C là số tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
3

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tínhResized Image

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay