Thành viên mamnon

Đóng góp của : mamnon

Vui lòng Đăng nhập để đóng góp bài tập

Mỗi bài tập bạn đóng góp sẽ lan tỏa đến hàng triệu học sinh trên cả nước !

Tiêu đề/ Nội dung
0
phiếu
0đáp án
1

Vẽ tiếp tuyến của đường thẳng

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Phân giác góc A cắt (O) tại M. Chứng minh rằng: a) Tam giác BMC là tam giác cân. b) DeltaABC + DeltaACB = DeltaBMC. c) Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Chứng minh OM//AH. d) Vẽ tiếp tuyến CK của (O). Chứng minh CM là phân giác của DeltaBCK.

0
phiếu
0đáp án
2

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

a) Giải hệ phương trình:Resized Image

b) Trong cùng mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm: A(2; 3); B(-1; -3); C(1/2 ; 0). Chứng minh rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng.

0
phiếu
0đáp án
3

Giải phương trình bậc haiCho phương trình bậc hai (ẩn số x):Resized Image


a) Không giải phương trình, hãy tính:Resized Image


. b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có: Resized Image

0
phiếu
0đáp án
4

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức: A = Resized Image

a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

0
phiếu
0đáp án
5

Bài tập hình học 10

Trong mặt phẳng cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
6
0
phiếu
1đáp án
7

Tìm số tự nhiên x

Tìm số tự nhiên x, biết: a) 3(x - 7) = 33 b) 5 + 2x = 15

0
phiếu
0đáp án
8

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp

Cho tập hợp Resized Imagevà tập hợp B các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3. Hãy viết tất cả các tập hợp con chung của hai tập hợp A và B.

0
phiếu
1đáp án
9

Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa

Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
10

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức: ax + ay + bx + by với a + b = 10 , x + y = - 2

0
phiếu
1đáp án
11

Thực hiện phép tính

Tính: (–52) + 70 kết quả là: A. (–18) B. 18 C. (–122) D. 122

0
phiếu
0đáp án
12

Viết phương trình đường thẳng( hình học 10)

Viết phương trình đường thẳng m đi qua điểm P(1;3) cắt tia dương của trục hoành tại A, tia dương của trục tung tại B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
13

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng:

Resized Image
1. Tìm tọa độ giao điểm của d1 và d2.
2. Tính góc tạo bởi hai đường thẳng d1 và d2.
3. Hãy chỉ ra tọa độ của điểm M nào đó thuộc d1 (M không trùng với giao điểm của d1 và d2). Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng d2.

0
phiếu
0đáp án
14

Viết phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;2), B(1;4: 1. (1.5 điểm) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB. 2. (1.5 điểm) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O(0;0) và song song với đường thẳng AB. 3. (2.0 điểm) Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB.

0
phiếu
0đáp án
15

Tìm công thức phân tử của hợp chất

Trong phòng thí nghiệm có hỗn hợp
Resized Image

. Làm thế nào để xác định thành phần % về Khối lượng của hỗn hợp đã cho 2. Phân tử hợp chất X tạo nên từ 7 nguyên tử của hai nguyên tố A và B . X có KLPT là 144 ĐVC. A và B ko cùng một chu kì, ko cùng phân nhóm chính. ( Biết A là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ trái đất , A được sản xuất bởi điện phân oxit nóng chảy của nó và MA> MB) tìm CTPT và CTCT của X.

0
phiếu
0đáp án
16

Cách nhận biết các chất

Có 5 chất bột màu đen hoặc xám trong 5 lọ mất nhãn là : .

Resized ImageChỉ được dùng đèn cồn, ống nghiệm và một dung dịch thuốc thử, hãy nhận biết các hoá chất trên bằng phương pháp hoá học.

0
phiếu
0đáp án
17

Hoàn thành phương trình các phản ứng

Hoàn thành phương trình các phản ứng oxi hoá khử sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
18

Viết phương trình phản ứng

Khi bảo quản lâu dài những dung dịch sau: nước clo, nước hiđrosunfua, nước vôi trong, nước ga (chứa ) và dung dịch bari hidroxit trong các bình mở nắp, có những hiện tượng gì xảy ra. Viết pt? Giải thích

0
phiếu
0đáp án
19

Viết phương trình đường thẳng

Trong mp với hệ trục toạ độ Oxy cho điểm I(a;b) và (d): ???. Viết phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua phép vị tự tâm I, tỉ số k=?.

0
phiếu
0đáp án
20

Phương trình bậc nhất một ẩn

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn A.frac{2}{x}-3=0 B. x-y = 0 C. 0x + 1 = 0

0
phiếu
0đáp án
21
0
phiếu
0đáp án
22

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm

Tìm m để phương trình Resized Imagecó hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
23

Giải bất phương trình căn bậc hai

Cho f(x)=2x^{2}+3x+1

a) Giải bất phương trình Resized Image

b) Giải bất phương trình Resized Image

0
phiếu
0đáp án
24

Giải phương trình bậc hai

Giải các bất phương trình

Resized Image

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay