Thành viên nguyenchithanh2010

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **anhnguyen20102003@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/nguyenchithanh2010.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar nguyenchithanh2010

 

Kết bạn
Họ và tên : nguyenchithanh2010
Tên trường đang học(đang dạy) : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Địa chỉ : Thanh Sơn - Phan Rang-Tháp chàm,tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại :
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) :
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 13/11/2018
Số người ghé thăm : 87

 

Gửi phản hồi tới thành viên : nguyenchithanh2010
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay