Thành viên Nguyễn Hòa Bình

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **nhtd@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/nguyenhoabinh.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
No Avantar Nguyễn Hòa Bình

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyễn Hòa Bình
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS Tân Dân
Địa chỉ : Yên Dũng _ Bắc Giang
Điện thoại : 0987710955
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 20/10/2004
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 06/02/2018
Số người ghé thăm : 193

 

Gửi phản hồi tới thành viên : nguyenhoabinh
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay