Thành viên Nguyễn Hồ Thanh Trúc

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **uyenhothanhtruc19092002@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/nguyenhothanhtruc.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
Avantar Nguyễn Hồ Thanh Trúc

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyễn Hồ Thanh Trúc
Tên trường đang học(đang dạy) : thpt phan đăng lưu
Địa chỉ : phú dương - phú vang - huế
Điện thoại : 0971155972
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 19/09/2002
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 13/01/2018
Số người ghé thăm : 51

 

Gửi phản hồi tới thành viên : nguyenhothanhtruc
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay