Thành viên Nguyễn Thị Thương

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **uyenthithuo**hpu2@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/nguyenthithuonghpu2.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Giáo viên dạy toán trường THCS Vũ Kiệt
Ảnh đại diện :
No Avantar Nguyễn Thị Thương

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyễn Thị Thương
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS Vũ Kiệt
Địa chỉ : Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
Điện thoại : 01672149938
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 15/7/1993
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 09/08/2018
Số người ghé thăm : 16

 

Gửi phản hồi tới thành viên : nguyenthithuonghpu2
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay