Thành viên Phùng Tú Minh

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **minhyui429@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/phungtuminh.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Cho tao chép bài cấy hỏi củ lồn:>
Ảnh đại diện :
No Avantar Phùng Tú Minh

 

Kết bạn
Họ và tên : Phùng Tú Minh
Tên trường đang học(đang dạy) : THCS Nam Hồng
Địa chỉ : Nam Hồng - Hồng Lịnh - Hà Tĩnh
Điện thoại : 01672888429
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 28/3/2005
Giới tính : Nữ
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 07/01/2019
Số người ghé thăm : 331

 

Gửi phản hồi tới thành viên : phungtuminh
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay