Thành viên dương đại phước

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

USER Yêu cầu kết bạn

Email : **uocrider25@gmail.com

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/phuocrider.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :
Ảnh đại diện :
No Avantar dương đại phước

 

Kết bạn
Họ và tên : dương đại phước
Tên trường đang học(đang dạy) : thpt lê quý đôn
Địa chỉ : an xuân - 5 - Quảng Nam
Điện thoại : 01203601484
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 5/1/2001
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 19/07/2018
Số người ghé thăm : 48

 

Gửi phản hồi tới thành viên : phuocrider
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay