Thành viên Nguyễn Thị Phương

Bài đóng góp : 0 bài tập | Bài tập đã lưu : 0 bài tập | Tổng Download : 0 đề thi | Tổng Upload : 0 tài liệu

VIP Yêu cầu kết bạn

Email : **UYENTHIPHUO**.C3**UYENBINH@QUA**NINH.EDU.VN

Đường dẫn trang quản lý : https://onthionline.net/user/phuongquam.html

Upload file Upload File lên Onthionline.net
Giới thiệu :

Ảnh đại diện :
No Avantar Nguyễn Thị Phương

 

Kết bạn
Họ và tên : Nguyễn Thị Phương
Tên trường đang học(đang dạy) : Trường THPT Nguyễn Bình
Địa chỉ : Thủy An - Đông Triều - Quảng Ninh
Điện thoại : 0986148896
Sinh nhật (ngày/tháng/năm) : 30/03/1975
Giới tính :
Yahoo :
Skyper : 0
Website cá nhân :
Ngày đăng ký : 10/02/2018
Số người ghé thăm : 236

 

Gửi phản hồi tới thành viên : phuongquam
 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay